Akupunktur

Når man oplever smerter og sygdom er det fordi man er udsat for en negativ påvirkning gennem længere tid. Forkert kost, for lidt motion, bekymringer, stress, sorg, angst, vrede, manglende evne og tid til at slappe af og lade kroppen restituere. Man opbygger derved enten et overskud eller et underskud i forskellige dele af kroppen, hvilket gør at energien, også kaldet Qi, i kroppen ikke cirkulerer optimalt eller ikke er stærk nok, og hermed ikke transporterer nærings- og affaldsstoffer som den skal.

Akupunktur hjælper med at genoprette balancen og sikre det frie flow i kroppen, således at Qi og de forskellige kropsvæsker cirkulerer normalt.

En behandling med akupunktur starter med en samtale hvor klientens daglige påvirkninger kortlægges, herunder job, familie, kost, medicin, sygdomme og andre faktorer. Der kigges på tungen, der giver et godt billede af de indre organers tilstand. Ligeledes måles blodtryk og puls og klienten som helhed vurderes. Ud fra disse oplysninger sammenfatter behandleren en behandlingsstrategi.

Herefter isættes tynde nåle i relevante punkter på kroppen og klienten ligger i fred og ro på briksen i ca. 30 minutter. Herefter tages nålene ud.

Ofte vil der skulle behandles kontinuerligt gennem en periode ud fra den betragtning at det man har brugt langt tid på at bygge op også tager tid at få i balance igen.

Jævnlige forebyggende behandlinger med akupunktur skaber balance i kroppen hvorved risikoen for angreb af forskellige faktorer mindskes.

Comments are closed.